1. Bước 1: Tiếp nhận – Kiểm tra xe
1.1. Cố vấn dịch vụ tiếp nhận xe
1.2. Cố vấn dịch vụ ghi nhận ý kiến và yêu cầu của khách hàng
1.3. Xưởng trường/ Kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra lỗi chính của xe
1.4. Xưởng trưởng/Kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra các lỗi liên quan của xe
1.5. Xưởng trưởng/ Kỹ thuật viên kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị khác (nếu nhận thấy có vấn đề)
1.6. Cố vấn dịch vụ ghi chú các lỗi cần sửa vào Biên bản báo lỗi hoặc phiếu kiểm tra

2. Bước 2: Báo lỗi cho khách hàng:
2.1. Phòng Dịch vụ/ Cố vấn dịch vụ thông báo các lỗi cần sửa chữa cho khách hàng
2.2. Phòng Dịch vụ/ Cố vấn dịch vụ tư vấn cho khách hàng về các hạng mục sửa chữa
2.3. Phòng Dịch vụ/ Cố vấn dịch vụ báo giá cho các hạng mục cần sửa chữa
2.4. Chờ khách hàng duyệt giá và yêu cầu sửa chữa
2.5. Phòng Dịch vụ/ Cố vấn dịch vụ thông báo tiến độ giao xe cho khách hàng.
2.6. Phòng Dịch vụ/ Cố vấn dịch vụ tiếp nhận Đề nghị sửa chữa của khách hàng.

3. Bước 3 – Tiếp nhận sửa chữa:
3.1. Phòng Dịch vụ/ Cố vấn dịch vụ xác nhận Đề nghị sửa chữa của khách hàng
3.2. Bộ phận xưởng tiếp nhận Lệnh sửa chữa từ Phòng Dịch vụ/ Cố vấn dịch vụ và giao cho Kỹ thuật viên sửa chữa

4. Bước 4 – Tiến hành sửa chữa:

4.1. Kỷ thuật viên tiến hành sửa chữa
4.2. Xưởng trưởng/ Kỷ thuật viên kiểm tra và chạy thử (nếu cần) trước khi bàn giao cho phòng Dịch vụ.

5. Bước 5 – Kiểm tra lần cuối:

5.1. Cố vấn dịch vụ tiến hành kiểm tra mọi chi tiết
5.2. Vệ sinh, dọn sạch xe

6. Bước 6: Giao xe:

6.1. Cố vấn dịch vụ và khách hàng kiểm tra xe trước khi bàn giao
6.2. Khách hàng thanh toán chi phí sửa chữa
6.3. Phòng Dịch vụ/ Cố vấn dịch vụ bàn giao xe cho khách hàng.
6.4. Phòng Dịch vụ/ Cố vấn dịch vụ cung cấp số điện thoại đường dây nóng để khách hàng gọi trong trường hợp cần thiết.

7. Bước 7: Chăm sóc khách hàng:
7.1. Bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện hỏi thăm khách hàng trong vòng 10 ngày kể từ khi giao xe.
7.2. Bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận và giải quyết khiếu nại (nếu có)
7.3. Bộ phận chăm sóc khách hàng thông báo các chương trình khuyến mại (nếu có